องค์กรสนับสนุนการจ้างงานคนพิการฯ ประจำปี 2560
 
     ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงาน และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคมด้านการสนับสนุนการจ้างงาน และสร้างอาชีพให้กับคนพิการได้เข้าถึงโอกาสในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
     
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 01 กรกฎาคม 2560