ททท.-พัทยาพัฒนารับทัวร์พิการ
 
     นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า การจัดทำโครงการครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อเน้นกลุ่มคนพิการด้วยการประสานความร่วมมือ สถานประกอบการ ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวให้มีการสร้างทางลาดเข้าสู่อาคาร ห้องน้ำคนพิการ ห้องพักกลุ่มคนพิการ นอกจากนี้จะจัดพิมพ์เอกสารและแผนที่ตลอดจนเว็บไซต์แสดงแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการ ทั้งนี้ได้เลือกเอาชายหาดนาจอมเทียน เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการพัฒนา ด้านนายบริสุทธิ์ กล่าวว่า ททท. ได้ให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยว กลุ่มนี้มานานด้วยการจัดทำคู่มือท่องเที่ยว ๕ เส้นทาง ๕ ภูมิภาค สำหรับคนพิการเป็นภาษาไทยและอังกฤษเผยแพร่ กับได้เชิญสถาปนิกผู้เชียวชาญการด้านการวางแผนสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวคนพิการจากประเทศญี่ปุ่น วางแผนในการขายบริการนำเที่ยว ซึ่งกลุ่มผู้ชำนาญการต่างยอมรับว่าขณะนี้พัทยามีสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวพิการคุณภาพสูงกว่าเกาหลีและจีน 
แหล่งข่าว : (เดลินิวส์รายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๘ ธ.ค.๕๕)   วันที่ 13 ธันวาคม 2555