สุรินทร์-สมาคมคนตาบอดอีสานไปกัมพูชาเปิดประตูสู่อาเซียน
 
     จากนั้น ทางคณะสมาชิกสมาคมคนตาบอดสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้สักการะอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ก่อนที่จะขึ้นรสบัสที่ เดินทางไปที่ด่านช่องจอม-โอเสม็ด ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ และเดินรณรงค์ ‘โครงการไม้เท้าขาวเปิดประตูสู่อาเซียน' ที่บริเวณด่าน ข้ามไปยังฝังโอร์เสม็ด ประเทศกัมพูชา ซึ่งก็มีทีมข่าวทีวีของกัมพูชา เดินทางมาร่วมทำข่าวในครั้งนี้ด้วย จากนั้นทางคณะได้ขึ้นรสบัสเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยัง ศาลาว่าการจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ระยะทางประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ตามถนนสาย ๖๘ ที่เชื่อมต่อกับตลาดโอร์เสม็ด บริเวณตำบลโอร์เสม็ด อำเภอกรุงสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งทางสื่อมวลชนของไทยก็ได้รับการประสานงานที่ดีจาก นายยิน บุญทอน ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรมีชัย เป็นอย่างดี ในการติดตามและเผยแพร่ข่าวกิจกรรมในครั้งนี้
     
     เมื่อเดินทางไปถึงยังศาลาว่าการจังหวัดอุดรมีชัย ก็มีทางด้าน นาย เซง กิมซาน พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา รอให้การต้อนรับคณะสมาคมอยู่บริเวณหน้าที่ว่าการจังหวัด และนำคณะเข้าไปยังห้องประชุมที่จัดเตรียมไว้ โดยมีผู้พิการของจังหวัดอุดรมีชัยประมาณ ๙๐ คน รอและปรบมือให้การต้อนรับคณะสมาคมคนตาบอดจากประเทศไทย การนี้ทาง สมาคมคนตาบอดอีสานตอนล่างประเทศไทยได้มอบเสื้อให้กับทางผู้พิการของกัมพูชา และทางกัมพูชาก็ได้คล้องผ้าขาวม้าให้แก่คณะคนตาบอดจากประเทศไทย เพื่อเป็นการต้อนรับอีกด้วย จากนั้น นาย เซง กิมซาน พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ต่อคณะที่เดินทางมาในครั้งนี้ และ นายเชิดชัย สังเกตกิจ ประธานกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ก็ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาในครั้งนี้ เป็นภาษาเขมรท้องถิ่นสุรินทร์ แก่คณะชาวกัมพูชา ซึ่ง ก็สามารถสื่อสารเข้าใจกันโดยไม่ยากนัก การเข้าเยี่ยมคำนับและรายงานชี้แจงโครงการ 'ไม้เท้าขาวเปิดประตูสู่อาเซียน' ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พร้อมพบปะกับประชาชนผู้พิการของกัมพูชาในครั้งนี้ เนื่องจากในปี ๒๕๕๘ นี้จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในฐานะองค์กรของคนตาบอดถือเป็นประชากรของประเทศไทย ซึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเช่นกัน การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนตาบอดได้มีโอกาสเริ่มต้นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี จึงถือโอกาสในปี ๒๕๕๕ นี้ จัดกิจกรรมรณรงค์ ' ไม้เท้าขาวเปิดประตูสู่อาเซียน' ระหว่างประเทศไทย และประเทศกัมพูชา ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องกัน ซึ่งจะทำให้เกิดมิตรภาพที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น และจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในด้านการประสานให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ของคนตาบอดและผู้พิการของกัมพูชา โดยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนการพัฒนางานฝีมือ และ แนวการบริหารจัดการเพื่อการสร้างรายได้ให้กับผู้พิการของกัมพูชาในอนาคตต่อไป
     
     ในปัจจุบันบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าและมีความทันสมัยมากขึ้นในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะชุมชนเมืองมีคนตาบอด คนพิการ และประชาชนทั่วไป อาศัยอยู่ร่วมกันอยู่เป็นจำนวนมาก การดำเนินชีวิตประจำวันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้บริการสาธารณะในหลากหลายรูปแบบร่วมกัน เช่น การใช้บริการขนส่งสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ ติดต่อใช้บริการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้บริการสาธารณะ เป็นต้น คนตาบอดและผู้พิการเอง จึงพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านของตนเอง และรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนตาบอดในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษา การเดินทาง การประกอบอาชีพ วิธีการรับรู้สื่อข้อมูลสาธารณะและการพัฒนาด้านอื่นๆ รวมถึงการฝึกทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความพยายามและศักยภาพที่ผู้พิการสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับบุคคลทั่วไปอย่างเสรีภาพและปกติ โดยกระตุ้นส่งเสริม และสร้างความตระหนักรู้แก่สังคมด้วย
     
     ทั้งนี้ทางนายเชิดชัย สังเกตกิจ ประธานกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดสาขาภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่าง ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ นายเซง กิมซาน พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา และมอบค่าเดินทางเล็กน้อยให้กับผู้พิการของกัมพูชาที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งข้อมูลในขั้นต้น ผู้พิการที่มีการสำรวจของ กรุงสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย มีประมาณ ๕๐๐ คน จากนั้นทั้งหมด ได้ไปร่วมรับประธานอาหารเที่ยง เพื่อที่จะเป็นการเชื่อสัมพันธไมตรี ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่าง ผู้พิการไทย และกัมพูชา และได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก่อนทางคณะสมาคมคนตาบอดสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะเดินทางกลับสู่ราชอาณาจักรไทยด้วยความสวัสดิภาพ....โดย เพชรชัยพฤกษ์ : ชมคลิปข่าว คลิก... http://77.nationchannel.com/home/306421/ 
แหล่งข่าว : (๗๗ช่องจังหวัดออนไลน์ /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๙ ต.ค.๕๕)   วันที่ 29 ตุลาคม 2555