เตรียมความพร้อมจัดการประชุมคนตาบอดระดับโลก
 
     ทางเท้าสำหรับคนตาบอดภายในซอยสุขุมวิท ๒๒ ซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงพื้นผิวทางให้สะอาดและฝาท่อระบายน้ำที่แตกบางช่วงให้อยู่ในสภาพดี เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้เป็นสถานที่จัดงานสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกครั้งที่๘ และสมัชชาสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น ดับบิวบียู-ไอซีอีวีไอ ๒๐๑๒ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๘ พฤศจิกายนนี้ โดยนายมณเฑียร บุญตัน กรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ และประธานคณะกรรมการการจัดงาน WBU-ICEVI ๒๐๑๒ ระบุถึงความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกของทวีปเอเซียว่า ถือเป็นโอกาสที่ช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรคนตาบอดนานาชาติและนักวิชาการที่มาประชุมร่วมกัน และช่วยเปิดโลกทัศน์ของคนตาบอดไทยสู่สากลมากขึ้น โดยได้เตรียมความพร้อมไปกว่าร้อยละ ๘๐ แล้ว
     
     นอกจากนี้นางนภา เศรษฐกร เลขาธิการสำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ระบุอีกด้วยว่า ยอดคนพิการทุกประเภทในประเภทไทยมีจำนวนกว่าหนึ่งล้าน พบว่ามีคนตาบอดมากถึงกว่าหนึ่งแสนคน หรือร้อยละ ๑๑ โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนผู้พิการทางการเห็นมากที่สุด ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ จะช่วยให้การขับเคลื่อนร่างญัตติต่างๆ รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพคนตาบอดในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น 
แหล่งข่าว : (ออมสินดอทคอมออนไลน์ /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๙ ต.ค.๕๕)   วันที่ 29 ตุลาคม 2555