กรมสรรพากรสนับสนุนนักกีฬาคนพิการช่วยหาทุนให้พร้อมสู้สู่ระดับโลก
 
     นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันคนพิการ"สรรพากรสัมพันธ์ แบดมินตันผู้พิการ" โดยมี ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนักกีฬาผู้พิการ ผู้ให้การสนับสนุน และสื่อมวลชนร่วมในงานดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น การแข่งขันกีฬาแบดมินตันคนพิการ จัดขึ้นเพื่อหาทุนสนับสนุนวงการกีฬาคนพิการของไทย ณ สนามแบดมินตันโรงงานยาสูบ ถนนพระราม ๔ กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
แหล่งข่าว : (กรมสรรพากรออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๘ พ.ค.๒๕๕๕)   วันที่ 04 มิถุนายน 2555