งานเสวนาเพื่อผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินช่วงอายุ ๗ ขวบปีแรก
 
     เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิฯ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต จัดงานเสวนาเพื่อผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยเฉพาะช่วงอายุ ๗ ขวบปีแรก ซึ่งเริ่มเข้าสู่สังคมการศึกษา เรื่อง “เปิดโลกเงียบ สู่สังคมการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรรษา มหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (เยื้องห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง) ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.ไม่เสียค่าใช้จ่าย
     
     สำหรับผู้ที่มางานเสวนาในครั้งนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการพิจารณาเข้าโครงการ “หนูอยากได้ยินเสียงแม่” เพื่อรับบริจาค เครื่องช่วยฟังหรือประสาทหูเทียมจาก มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฟรี…ติดต่อลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ ๐๘-๑๙๙๒-๑๕๕๗ 
แหล่งข่าว : (ThaiPR. net ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๓ พ.ค.๒๕๕๕)   วันที่ 24 พฤษภาคม 2555