เชฟโรเลต สร้างรอยยิ้มให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
 
     คุณศศินันท์ ออลแมนด์ (ที่ ๔ จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเพื่อนพนักงาน ผนึกกำลังกับ โครงการ คอนวอย ฟอร์ คิดส์ ติดต่อกันเป็นปีที่ ๓ ในการสร้างรอยยิ้ม ทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนศรีสังวาลย์ ด้วยการมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิฯ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณขนิษฐา เทวินทรภักติ (ที่ ๓ จากซ้าย) ประธานมูลนิธิมูลนิธิฯ และคุณกมล ดิฐกมล (ที่ ๒ จากซ้าย) กรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในนโยบายของ จีเอ็มและเชฟโรเลต ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือสังคมไทยอย่างต่อเนื่องมาตลอดกว่า ๑๐ ปี 
แหล่งข่าว : (newswit.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๔ เม.ย.๒๕๕๕)   วันที่ 05 เมษายน 2555