นักเรียนผู้พิการพระขึ้นบีอาร์ทีฟรี
 
     นายวินัย ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งและจราจร (สจส.) เปิดเผยว่า ได้รายงานผลการดำเนินการโครงการรถเมล์ด่วนบีอาร์ที สาย สาทร-ราชพฤกษ์ ที่เริ่มมีการจัดเก็บค่าโดยสาร 10 บาทตลอดสายตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา พบว่า ตั้งแต่เก็บค่าโดยสารมียอดผู้ใช้บริการลดลง จากผู้โดยสาร 15,000 คนต่อวัน เหลือ 11,300 คนต่อวัน โดยในวันปกติผู้โดยสารลดลงไปประมาณ 6,000 คนต่อวันและวันหยุดลดลง 4,000 คนต่อวัน หรือหายไปร้อยละ 33 ซึ่งกลุ่มของผู้โดยสารที่หายไปส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของนักเรียน ทั้งนี้ที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จึงได้เห็นชอบการลดหย่อนค่าโดยสาร โดยยกเว้นเก็บค่าโดยสาร เด็กนักเรียนในเครื่องแบบระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา กลุ่มของพระภิกษุ สามเณร และกลุ่มข้าราชการบำนาญของกทม. นอกจากนี้ได้เสนอเก็บค่าโดยสารครึ่งราคาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีเฉพาะผู้สูงอายุ (เกิน 60 ปี) และทหารผ่านศึก ให้รวมไปถึงกลุ่มของนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ด้วย คาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารกลับมาเท่าเดิมและถือเป็นการเพิ่มบริการทางสังคม ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง ขั้นตอนหลังจากนี้ สจส. จะเสนอรายละเอียดให้กับคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง พิจารณา เพื่อออกประกาศใช้ต่อไป.
แหล่งข่าว : เดลินิวส์ออนไลน์   วันที่ 15 กันยายน 2553