รายงานพิเศษ สปสช. ตอนที่ 11 เรื่องการดูแลเด็กพิการทางสมอง
 
     สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เร่งระดมทุนเพิ่มอีกกว่า 90 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารบำบัดเด็กพิการทางสมอง หวังให้เด็กพิการได้รับการดูแลที่ดีอย่างครบวงจร พร้อมยกเป็นศูนย์กลางของเอเชีย 
     ปัญหาด้านการพัฒนาทางสมอง หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว แต่ความจริงเด็กแรกเกิดไม่ว่าในครอบครัวจะมีพันธุกรรมหรือไม่ ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองพิการ,ปัญญาอ่อน, สมาธิสั้น, อยู่ในภาวะที่เด็กฉลาดแต่ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ความพิการทางสมองที่เกิดกับเด็กไม่ใช่แค่ตัดโอกาสในการมีชีวิตรอด แต่ที่ร้ายกว่าคือเด็กที่เหลือรอดแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคม หากเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ นอกจากนี้ยังมีผลต่อสุขภาพจิตของผู้ปกครองด้วย ความอับอายที่มีลูกไม่สมประกอบบวกกับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการเลี้ยงดูที่สูงกว่าเด็กปกติเป็นแรงกดดันจนผู้ปกครองบางรายกลายเป็นผู้ป่วยทางจิตเสียเอง 
     แต่กรณีเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่มีสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้น เพราะสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ฯ ไม่เพียงดูแลเด็กพิการทางสมอง แต่ยังคอยดูแลสุขภาพจิตของผู้ปกครองควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เป็นโรงเรียนสอนผู้ปกครองให้รู้จักทักษะการดูแลลูกให้เหมาะกับพัฒนาการในแต่ละช่วง ปัจจุบันผู้ปกครองหลายคนกลับมามีรอยยิ้มและภูมิใจที่ได้เห็นลูกที่พิการทางสมองกลับมีการพัฒนาจนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ อย่างนางอรัญญา อีนต๊ะวิน แม่ของน้องอู๋ เด็กที่เด็กมาพร้อมกับอาการออทิสติก เล่าพร้อมน้ำตาแห่งความปิติที่เอ่ออยู่ตลอด ว่า 8 ปี กับการรับบริการที่สถาบันฯ ช่วยเปลี่ยนน้องอู๋จากที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย มีปัญหาด้านการเข้าสังคม จนแม้แต่ครอบครัวก็ยังละอา กลายมาเป็นน้องอู๋คนใหม่ที่กลับมาเดินได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ และกลายเป็นที่รักของทุกคนที่พบเห็น 
     แม้สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จะสามารถดูแลและพัฒนาเด็กที่มีปัญหาด้านการพัฒนาการทางสมองได้อย่างครบวงจร แต่ด้วยสถานที่และเครื่องมือที่จำกัดจึงไม่อาจรองรับคนไข้กว่า 30,000 คน ที่มาใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน รวมผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นอีกปีละกว่า 4,000 คนได้ 
     นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จึงมีแนวคิดที่จะสร้างอาคารรูปเปียนโน ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย ในการบำบัดเด็กพิการทางสมองด้วยศิลปะบำบัด วารีบำบัด และเทคนิคเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้น ตีราคาก่อสร้างทั้งหมดที่ 295 ล้านบาท โดยรัฐบาลอนุมัติงบประมาณให้แล้ว 200 ล้านบาท แต่ยังขาดอีกเกือบ 100 ล้านบาท จึงจะก่อสร้างสำเร็จ ซึ่งทางสถาบันไม่มีเงินเพียงพอ เนื่องจากผู้รับบริการทั้งหมดเป็นผู้ป่วยบัตรทองของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งรับการรักษาตาสิทธิไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงไม่มีเงินพอที่จะก่อสร้าง จำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสมทบทุน เพื่อให้ความตั้งใจในการยกระดับการรักษาเด็กที่ด้วยโอกาสทางสังคมเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น 
     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนในการสร้างอาคารเพื่อการบำบัดเด็กพิการทางสมอง สามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ โทร 0-5389 0238-44 
แหล่งข่าว : สำนักข่าวแห่งชาติ    วันที่ 24 สิงหาคม 2553